a fine

a fine teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı