o iliopsoas

o iliopsoas teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o iliopsoas o iliopsoas

o iliopsoas terimi için benzer kelimeler ve anlamları

iliopsoas muscle iliopsoas kası
iliopsoas iliopsoas