o megacity

o megacity teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o megacity o megacity

o megacity terimi için benzer kelimeler ve anlamları

megacity megakent