k-shortest

k-shortest teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-shortest k-en kısa

k-shortest terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shortest en kısa
in the shortest possible time en kısa sürede
open shortest path first ilk önce en kısa yolu aç
shortest time en kısa süre
shortest possible time mümkün olan en kısa süre
shortest time possible mümkün olan en kısa süre
in the shortest time en kısa sürede
in the shortest delay en kısa sürede
at the shortest en kısa zamanda
within the shortest possible time mümkün olan en kısa sürede
shortest delay en kısa gecikme
shortest period of time en kısa süre
shortest way en kısa yol
shortest lead time en kısa teslim süresi
shortest possible mümkün olan en kısa
shortest path first ilk önce en kısa yol
in the shortest en kısa zamanda
shortest path en kısa yol
shortest amount of time en kısa süre
within the shortest delay en kısa gecikme içinde
shortest notice en kısa bildirim
shortest cut en kısa kesim
the shortest one en kısa
shortest transit time en kısa transit zamanı
shortest maturity en kısa vade
a smile is the shortest distance between two people bir gülümseme iki kişi arasındaki en kısa mesafedir.
shortest straw en kısa saman
in the shortest period of time en kısa sürede
shortest possible time frame mümkün olan en kısa süre
the shortest day en kısa gün
shortest turnaround en kısa geri dönüş
shortest duration en kısa süre
for the shortest duration en kısa süre için
shortest practicable time mümkün olan en kısa süre
with the shortest delay en kısa gecikmeyle
the shortest link en kısa link
open shortest path en kısa yolu aç
within the shortest possible delay mümkün olan en kısa gecikme içinde
in the shortest term en kısa sürede
the shortest possible notice mümkün olan en kısa bildirim
shortest terms en kısa terimler
shortest-lived kısa ömürlü
shortest delay possible mümkün olan en kısa gecikme
the shortest possible delay mümkün olan en kısa gecikme
shortest frequency en kısa frekans
as shortest as possible en kısa sürede
by the shortest route en kısa yoldan
shortest known bilinen en kısa
within shortest period of time en kısa sürede
shortest run en kısa dönem