i suggest you

i suggest you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i suggest you sana öneririm

i suggest you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

suggest you sana önerim
we suggest you biz sana öneriyorum
what do you suggest sen ne önerirsin
i suggest that you sana bunu öneririm
would you suggest önerir misin
do you suggest önerir misin
i would like to suggest you sana önermek istiyorum
we suggest that you biz sizi öneriyoruz
i suggest you to visit ziyaret etmeni öneririm
i suggest you not sana önermiyorum
i suggest you should yapmalısın
i suggest you to buy satın almanı öneririm
i suggest you take almanı öneririm
what you suggest önerin nedir
i suggest you ask sormanı öneririm
i suggest you come gelmeni öneririm
would like to suggest you sana önermek istiyorum
you might suggest önerebilirsin
could you please suggest lütfen önerebilir misin
i might suggest you sana önerebilirim
i suggest you contact temas kurmanı öneririm
suggest you to wait beklemeni öner
i strongly suggest you şiddetle tavsiye ediyorum
strongly suggest you şiddetle tavsiye ederim
i suggest that you send göndermeni öneririm
suggest you to buy satın almanı öner
you would suggest önerirdin
we suggest you follow takip etmenizi öneririz
i suggest you read okumanı öneririm
suggest you to contact bağlantı kurmanı tavsiye et
can you suggest önerebilir misin
we strongly suggest you şiddetle tavsiye ediyoruz
i suggest you look bakmanı öneririm
i suggest you check out kontrol etmeni öneririm
we suggest you keep saklamanı öneriyoruz
what would you suggest him? ona ne önerirsin?
i suggest that you start başlamanı öneririm
kindly suggest you nazikçe tavsiye ederim
suggest you take almanı öner
we suggest that you verify doğrulamanızı öneririz
i suggest that you write yazmanı öneririm
i suggest that you take part katılmanı öneririm
we suggest you to visit ziyaret etmenizi öneririz
you might wish to suggest önermek isteyebilirsin
then, we suggest you o zaman seni öneriyoruz
i suggest you have a look bir göz atmanı öneririm
e suggest you e sana öneriyorum
they suggest you seni öneriyorlar
perhaps you could suggest belki önerebilirsin
what do you suggest we do? ne yapmamızı önerirsin?