i am confused

i am confused teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am confused kafam karıştı

i am confused terimi için benzer kelimeler ve anlamları

confused şaşkın
confused elderly şaşkın yaşlı
confused flour beetle karışık un böceği
i'm confused kafam karıştı
get confused kafanı karıştırmak
i was confused kafam karışmıştı
i got confused kafam karıştı
confused about kafasını karıştırmak
become confused kafası karışmak
got confused kafam karıştı
so confused çok karıştı
confused with karışmış
i get confused kafam karıştı
not to be confused with karıştırılmamak
was confused şaşkındı
feeling confused şaşkın hissetmek
not to be confused karıştırılmaması
be confused kafası karışmak
is confused kafası karışık
feel confused kafasını karıştırmak
a little confused biraz karışık
utterly confused tamamen karıştı
dazed and confused sersemlemiş ve şaşkın
we are confused kafamız karıştı
a bit confused biraz kafası karışık
confused state karışık devlet
confused you kafan karıştı
a little bit confused biraz karışık
i confused kafam karıştı
i am confused about kafam karıştı
i confused you kafam karıştı
easily confused kolayca karıştı
getting confused kafan karışmak
i am a little confused biraz kafam karıştı
don't get confused kafan karışmasın
were confused kafası karışmış
they are confused kafası karışmış
look confused şaşkın görünmek
i'm a little confused biraz kafam karıştı
has been confused kafası karışmış
he was confused kafası karışmıştı
he is confused kafası karışık
i am so confused kafam çok karıştı
get confused about kafasını karıştırmak
i am very confused kafam çok karıştı
i was confused about kafam karıştı
rather confused oldukça karışık
are confused şaşkın
i feel confused kafam karışık
get confused with karışmak