i should have

i should have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i should have almalıyım

i should have terimi için benzer kelimeler ve anlamları

should i stay or should i go kalmalı mıyım yoksa gitmeli miyim
well, i should, i should yapmalıyım, yapmalıyım
we should learn from failure, and successes should be silent incentives. başarısızlıktan öğrenmeliyiz ve başarılar sessiz teşvikler olmalı.
your should should remain home evde kalmalısın
should should result to sonuçlanmalı
one should behave well and should know one's place. biri iyi davranmalı ve birinin yerini bilmeli.
i should have liked to have gone gitmiş olmayı sevmeliydim
should have stood in bed, i yatakta durmalıydım
should have sahip olmalı
should have been olması gerekirdi
you should have sahip olmalıdır
should have done yapmalıydım
should have known better daha iyi bilmeliydi
we should have sahip olmalıyız
should have known bilmeliydim
should not have olmamalı
should have had olmalıydı
i should have known better ben daha iyi bilmeliydim
i should have done yapmalıydım
should you have any questions , please do not hesitate to herhangi bir sorunuz olursa lütfen çekinmeyin
i should have known bilmeliydim
there should have been olmalıydı
it should have been olmalıydı
i should have gone gitmeliydim
should have gone gitmiş olmalı
should have received almış olmalı
he should have sahip olmalı
they should have sahip olmalılar
it should have olmalı
should have arrived gelmeliydi
i should have been ben olmalıydım
should not have been olmamalıydı
should have been done yapılmalıydı
i should have said söylemeliydim
should i have sahip olmalı mıyım
should have said söylemeliydim
should we have sahip olmalı mıyız
i should have told you sana söylemeliydim
should have paid ödemeliydim
should have taken almış olmalı
should have sent göndermiş olmalı
she should have onda olmalı
i should have had sahip olmalıydım
i should have thought düşünmeliydim
should have stayed kalmalıydı
should have come gelmeliydi
you should have been olmalısın
i should not have olmamalıydım
should have a say bir söz olmalı
knew or should have known biliyor ya da bilmeliydim