i would like to thank you

i would like to thank you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would like to thank you sana teşekkür etmek isterim

i would like to thank you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i would like to thank you for için teşekkür ederim
would like to thank you teşekkür etmek isterim
i would like to thank you for your senin için teşekkür ederim
i would like to thank you in advance şimdiden teşekkür etmek isterim
i would like to thank you all hepinize teşekkür etmek istiyorum
would like to thank you for için teşekkür ederim
i would like to thank you for your attention ilginiz için teşekkür ederim
i would like to say thank you teşekkür etmek isterim
i would like to thank you for coming geldiğiniz için teşekkür ederim
i would like to thank you for your contribution katkılarınız için teşekkür ederim.
i would like to thank you for your effort gayretleriniz için teşekkür ederim
i would like to thank you all for hepinize teşekkür etmek istiyorum
we would like to thank you for your visit ziyaretiniz için teşekkür ederiz
i would like to thank you for your proposal teklifiniz için teşekkür ederim
would like to thank you in advance şimdiden teşekkür etmek isterim
i would like to thank you for giving me bana verdiğin için teşekkür ederim
i would like to thank you all for coming geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim
i would like to take this opportunity to thank you teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum
introductions would like to thank you for your attention tanıtımlarınız ilginiz için teşekkür eder
would like to thank you in advance for için şimdiden teşekkür etmek istiyorum
i would like to thank you all again hepinize tekrar teşekkür etmek istiyorum
i would like to thank you all for coming here buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim
i would like to thank you for your compliments, which really touched gerçekten dokunmuş iltifatlarınız için teşekkür ederim.
once more i would like to thank you bir kez daha teşekkür etmek istiyorum
we would like to thank you for choosing seçtiğiniz için teşekkür ederiz
would like to thank you for your confidence in us bize olan güveniniz için teşekkür ederiz
i would like to thank you for your application başvurunuz için teşekkür ederim
i would like to thank you in advance for için şimdiden teşekkür ederim
i would like to thank you for attention dikkatiniz için teşekkür ederim
i would like to thank you personally şahsen teşekkür etmek istiyorum
i would like to say big thank-you teşekkür etmek isterim teşekkür ederim
i would like to seize this opportunity to thank you teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum
i would also like to thank you for the speedy response ben de hızlı cevap için teşekkür ederim
we would like to thank you for your trust and .. güveniniz için teşekkür ederiz ve ..
i would like to thank you for your willingness istekliliğiniz için teşekkür ederim
, i would like to thank you in advance for your için şimdiden teşekkür ederim
i would like to thank you for the opportunity fırsat için teşekkür ederim
would like to thank you for your için teşekkür ederim
we would like to extend our most meaningful thank you en anlamlı teşekkürlerimizi genişletmek istiyoruz
i would like to thank all of you for your participation on t katıldığınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum
i would like to thank you again for için tekrar teşekkür ederim
i would like to thank you for your patience sabrınız için teşekkür ederim
i would like to thank teşekkür etmek isterim
would like to thank teşekkür etmek istiyorum
we would like to thank teşekkür etmek istiyoruz
i would like to take this opportunity to thank teşekkür etmek için bu fırsatı değerlendirmek istiyorum
i would also like to thank ayrıca teşekkür etmek isterim
first of all i would like to thank her şeyden önce teşekkür etmek istiyorum
i would like to thank him ona teşekkür etmek istiyorum
the authors would like to thank yazarlara teşekkür etmek istiyorum