i am sending you

i am sending you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am sending you sana gönderiyorum

i am sending you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

thank you for sending gönderdiğiniz için teşekkür ederim
i'm sending you sana gönderiyorum
sending you sana gönderiyorum
we are sending you seni gönderiyoruz
i will be sending you seni göndereceğim
sending you attached seni ekli olarak gönderiyor
i am sending you a copy sana bir kopyasını gönderiyorum
i'm sending you attached seni ekli olarak gönderiyorum
before sending you seni göndermeden önce
i am sending you in the attachment seni eke gönderiyorum
sending you a big hug sana büyük bir kucaklama gönderiyorum
i am also sending you ben de seni gönderiyorum
i'll be sending you seni gönderiyorum
thank you very much for sending gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim
i sending you sana gönderiyorum
i appreciate you sending gönderdiğiniz için teşekkür ederim
we'll be sending you sizi gönderiyor olacağız
sending you my cv sana cv gönderiyorum
sending you love sana aşk gönderiyorum
we are sending you attached seni bağlıyoruz
thank you so much for sending gönderdiğiniz için çok teşekkür ederim
we would appreciate you sending us bize gönderdiğiniz için teşekkür ederiz
delay in sending you size göndermede gecikme
you have been sending gönderdin
you were sending sen gönderiyordun
sending you my best sana elimden geleni gönderiyor
sending you our very best wishes size en iyi dileklerimizi gönderiyoruz
i sending you attached seni ekliyorum
sending you warm greetings sana sıcak selamlar gönderiyor
is sending you seni gönderiyor
sending you back seni geri gönderiyor
sending you a hug sana sarılmak
thank you for sending your gönderdiğiniz için teşekkür ederim
i thank you for sending me beni gönderdiğin için teşekkür ederim
thank you for sending it to me bana gönderdiğin için teşekkür ederim
you prefer sending göndermeyi tercih ediyorsun
i'm sending you this sana bunu gönderiyorum
will be sending you seni gönderecek
i'm sending you a copy sana bir kopyasını gönderiyorum
we are sending you this letter size bu mektubu gönderiyoruz
sending you this letter sana bu mektubu gönderiyor
i'm sending you a big hug sana büyük bir kucaklama gönderiyorum
you could help us sending göndermemize yardım edebilirsin
sending you an e-mail sana e-posta gönderiyorum
would you like sending göndermek ister misin
is sending you today bugün seni gönderiyor
interested in sending you sana göndermekle ilgileniyorum
i'm sending you kisses sana öpücük gönderiyorum
i'm sending you all hepinizi gönderiyorum
if you prefer sending göndermeyi tercih edersen