i kill you

i kill you teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i kill you seni öldürürüm

i kill you terimi için benzer kelimeler ve anlamları

kill them before they kill us onlar bizi öldürmeden önce onları öldür
what doesn't kill you makes you stronger seni öldürmez ne seni güçlendirir
what does not kill you makes you stronger seni öldürmeyen, güçlü kılar
you'll kill me if you eğer sen beni öldürürsen
i will kill you seni öldüreceğim
i want to kill you seni öldürmek istiyorum
kill you seni öldürmek
will kill you seni öldüreceğim
you kill me sen beni öldür
what doesn't kill you seni öldürmez ne
you are dressed to kill öldürmek için giyindin
i'll kill you seni öldüreceğim
can kill you seni öldürebilir
gonna kill you seni öldüreceğim
you are going to kill me beni öldüreceksin
i can kill you seni öldürebilirim
did you kill him? onu öldürdün mü
you dressed to kill öldürmek için giyinmişsin
you'll kill me beni öldüreceksin
you i kill sen öldürürüm
that will kill you bu seni öldürecek
won't kill you seni öldürmeyecek
i'll kill you all hepinizi öldürürüm
could kill you seni öldürebilir
i gonna kill you seni öldüreceğim
diseases can kill you hastalıklar seni öldürebilir
you can't kill öldüremezsin
i can't kill you seni öldüremem
a kill you seni öldürmek
he's going to kill you o seni öldürecek
or i'll kill you yoksa seni öldürürüm
i gonna i kill you seni öldüreceğim
what doesn't kill you make ne yapmaz seni öldürmez
i kill bill you faturayı ben öldürürüm
dressed to kill öldürmek için giyinmiş
fatted calf, kill the şişman baldır, öldür
fit to kill öldürmeye uygun
kill öldürmek
kill off öldürmek
kill or cure öldür ya da iyileştir
kill shot öldürücü vuruş
kill switch anahtarı öldür
kill the clock saati öldür
kill the fatted calf şişman baldırı öldür
kill the goose that lays the golden eggs altın yumurtlayan kazı öldür
kill time zaman öldürmek
kill two birds with one stone bir taşla iki kuş
kill with kindness nezaketle öldürmek
kill-joy kill-joy
kill-time zaman öldürmek