i wish i had

i wish i had teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i wish i had sahip olmayı dilerdim

i wish i had terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i wish i had had keşke olsaydı
i wish we had had keşke olsaydı
i wish i had had more time keşke daha fazla zamanım olsaydı
i wish i had had time keşke vaktim olsaydı
wish wish dilek dilek
he had had had vardı
i wish you had keşke olsaydı
i wish we had keşke olsaydı
i wish i had more time keşke daha fazla zamanım olsaydı
i wish i had been there keşke orada olsaydım
i wish i had more keşke daha fazla olsaydı
i wish i had gone keşke gitmiş olsaydım
i wish they had keşke onlar olsaydı
i wish that i had keşke olsaydı
i wish i had studied keşke çalışsaydım
i wish i had known keşke bilseydim
i wish i had never keşke hiç olmamış olsaydım
wish i had sahip olduğum dilek
i wish i have had keşke olsaydı
i wish i had done keşke yapsaydım
i wish i'd had keşke olsaydı
i wish i had bought keşke alsaydım
i wish that they had onlar vardı isterdim
i wish i had seen keşke görebilseydim
i wish he had keşke o olsaydı
i wish have had keşke olsaydı
wish we had keşke olsaydı
i wish that we had keşke biz olsaydı
i wish we had done keşke yapsaydık
i wish i had time keşke vaktim olsaydı
wish they had keşke onlar olsaydı
i wish things had been different keşke işler farklı olsaydı
i wish i had taken keşke alsaydım
they wish had never hiç istememişlerdi
i wish we had more time keşke daha fazla zamanımız olsaydı
i only wish i had sadece sahip olmayı dilerdim
i wish you had done keşke yapsaydın
i wish i had stayed keşke kalsaydım
wish he had keşke o olsaydı
i wish i had longer keşke daha uzun olsaydı
i wish i had more time to talk keşke konuşacak daha fazla zamanım olsaydı
i wish i had said keşke söyleseydim
i wish it had lasted longer keşke daha uzun sürseydi
if i had a wish bir dileğim olsaydı
if i had my wish eğer dileğim olsaydı
wish they had more keşke daha fazlası olsaydı
i wish we had never keşke hiç sahip olmasaydık
i wish i had a say keşke söyleyebilseydim
wish it had keşke olsaydı
wish had done dilek yapmıştı