i would be happy

i would be happy teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would be happy mutlu olurdum