i would be glad

i would be glad teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would be glad memnun olurum

i would be glad terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we would be glad memnun oluruz
would be glad memnun olurum
i would be very glad çok sevinirim
would be glad to meet you seninle tanıştığıma memnun olurum
i would be glad to meet you seninle tanıştığıma memnun olurum
we would be glad to help you size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız
i would be glad if you sen olsaydı memnun olurum
i would be glad to work çalışmaktan memnun olurum
i would be more than glad sevindimden daha fazla olurdum
we would be glad to assist yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız
i would be glad to receive almaktan memnuniyet duyarım
would be very glad çok sevinirim
she would be glad memnun olur
i would be glad to discuss tartışmaktan memnuniyet duyarım
would be glad to meet with you seninle tanıştığıma memnun olurum
i would be glad to know bilmek sevinirim
i would be glad to help yardım etmekten mutluluk duyarım
would be glad to discuss görüşmekten memnun olurum
would be glad to help yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım
we would be more than glad biz daha çok seviniriz
i would be glad to talk konuşmaktan memnuniyet duyarım
i would be glad to help you sana yardım etmekten memnun olurum
i would have been glad memnun olurum
i would be glad if you are interested ilgilenirseniz sevinirim
we would be glad to accept kabul etmekten memnuniyet duyarız
i would be glad to join katılmaya sevinirim
i would be glad to answer cevap vermekten mutluluk duyarım
we would be glad to welcome you sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız
i would be glad to attend katılmaya sevinirim
i would be glad to supply tedarik etmekten memnuniyet duyarım
i would be glad to participate katılmaya sevinirim
i would also be glad ben de memnun olurum
i would be glad to offer sunmaktan memnuniyet duyarım
i'd be glad if you would istersen memnun olurum
i would very glad to çok sevinirim
i would be glad to talk with you seninle konuşmaktan memnun olurum
would also be glad ayrıca memnun olurum
would be glad to receive almaktan memnuniyet duyarım
we would be glad to hear duyduğumuz için memnun oluruz
i would be glad to supply any further information daha fazla bilgi vermekten memnuniyet duyarım
we would be glad to receive almaktan memnuniyet duyarız
i would be glad to share paylaşmaktan memnuniyet duyarım
we would be glad to count you among our customers sizi müşterilerimiz arasında saymaktan memnuniyet duyarız
would be glad to supply tedarik etmek sevinirim
would be glad to work çalışmaktan memnuniyet duyarım
i would be glad to assist you. size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarım.
i would be glad to collaborate işbirliği yapmaktan memnuniyet duyarım
we would be glad to send you size göndermekten memnuniyet duyarız
glad memnun
glad eye memnun göz