i have already

i have already teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i have already zaten sahibim

i have already terimi için benzer kelimeler ve anlamları

we already have biz zaten var
have already halihazırda mevcut
we have already bizde zaten var
have already been çoktan olmuş
do you already have zaten sahip misin
i have already sent ben çoktan gönderdim
already have an account zaten hesabınız var mı
you already have zaten sahipsin
i have already done çoktan yaptım
you have already purchased daha önce satın aldınız
you have already sen zaten
we have already received zaten aldık
we have already sent zaten gönderdik
i have already been çoktan oldum
if you have not already done so eğer henüz yapmadıysanız
if you already have eğer zaten varsa
i have already received zaten aldım
i have already finished çoktan bitirdim
have already sent çoktan yolladım
i have already got zaten sahibim
i have already informed zaten bilgi verdim
i have already sent you seni çoktan gönderdim
they have already onlar zaten
i have already subscribed zaten abone oldum
i have already asked çoktan sordum
i have already talked çoktan konuştum
i have already had zaten sahiptim
i have already paid ben zaten ödedim
if you have already eğer zaten
you have already received zaten aldın
have you already been daha önce bulundun mu
i already have an account zaten bir hesabım var
i have already submitted çoktan gönderdim
have already been sent çoktan gönderildi
have already done zaten yapıldı
have already started çoktan başladı
i have already read çoktan okudum
i have already booked çoktan ayırttım
as we have already discussed daha önce tartıştığımız gibi
as i have already mentioned dediğim gibi
as i have already said söylediğim gibi
i have already eaten zaten yedim
i have already found zaten buldum
have already had zaten sahipti
i have already purchased çoktan satın aldım
i have already written çoktan yazdım
i have already forwarded çoktan yönlendirdim
we have already done zaten yaptık
i have already contacted çoktan iletişim kurdum
have already contacted çoktan iletişim kurdunuz