i am available

i am available teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am available müsaitim