i am available

i am available teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am available müsaitim

i am available terimi için benzer kelimeler ve anlamları

available available müsait müsait
available mevcut
available light mevcut ışık
work expands to fill the time available for its completion işin tamamlanması için uygun zamanı doldurmak üzere genişler.
readily available hazır
make available kullanılabilir yap
if available mümkün ise
made available hazır
available upon request istek üzerine mevcut
not available müsait değil
commercially available ticari olarak ulaşılabilir
is available gecerli
where available uygun olan yerlerde
available on request istek üzerine
widely available yaygın olarak kullanılan
become available müsait olmak
are available mevcut
publicly available halka açık
available from -den temin edilebilir
available for için uygun
freely available serbestçe
when available uygun olunca
will be available mevcut olacak
as available mevcut
making available kullanılabilir yapmak
becomes available uygun hale gelir
references available upon request istek üzerine temin edilebilir referanslar
be available kullanılabilir
no longer available artık mevcut değil
will be made available kullanıma sunulacak
became available müsait oldu
make it available kullanılabilir yap
currently available şu anda mevcut
now available şuan müsait
is not available mevcut değil
is made available kullanılabilir hale getirildi
are made available kullanıma sunuldu
makes available kullanılabilir hale getirir
available for sale satılmaya hazır
available for purchase satınalınabilir
is now available şimdi kullanılabilir
generally available genellikle müsait
available to you senin için uygun
be made available kullanıma sunulmak
no data available uygun veri yok
easily available kolay ulaşılabilir
references available on request istek üzerine referanslar
update available güncelleme uygun
have available müsait
available online çevrimiçi olarak mevcut