a 100 year old shop

a 100 year old shop teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 100 year old shop 100 yıllık bir dükkan

a 100 year old shop terimi için benzer kelimeler ve anlamları

100-year-old 100 yaşındaki
100-plus-year-old 100 artı yaşındaki
100-year-old wine 100 yıllık şarap
100-year-old oak 100 yıllık meşe
100 year old tradition 100 yıllık gelenek
shop-in-shop dükkanda alışveriş yapmak
shop-to-shop alışveriş-to-shop
shop within a shop dükkan içinde alışveriş
old curiosity shop eski merak dükkanı
old pastry shop eski pastane
100 to 100 100 ila 100
100 by 100 mm 100 x 100 mm
scoring 100 out of 100 100 üzerinden 100 puan
($100 x 1 million = $100 (100 x 1 milyon dolar = 100 dolar
100 years old 100 yaşında
he was 100 years old 100 yaşındaydı
more than 100 years old 100 yıldan fazla
over 100 years old 100 yaşın üzerinde
is more than 100 years old 100 yaşından büyük
she was 100 years old 100 yaşındaydı
old-old eski eski
old old population yaşlı yaşlı nüfus
100 year flood 100 yıl sel
100 year anniversary 100 yıl dönümü
100 year storm 100 yıl fırtına
100-year floodplain 100 yıllık taşkın yatağı
100 year 100 yıl
100-year event 100 yıllık etkinlik
year 100 ad 100. yıl reklamı
100 year from now bundan 100 yıl sonra
100 year condition 100 yıllık durum
i reached 100 year 100 yıla ulaştım
100-year-bottles 100 yıllık şişeler
over 100 a year yılda 100'den fazla
a 50 to 100-year event 50 ila 100 yıllık bir etkinlik
is backed by a 100% 1-year money-back guarantee % 100 1 yıllık para iade garantisi ile desteklenir
100 year cycle 100 yıl döngüsü
approximately 100 people die each year her yıl yaklaşık 100 kişi ölüyor
limited to 100 days per calendar year takvim yılı başına 100 günle sınırlıdır
prides itself on a 100-year history 100 yıllık bir tarihin kendisiyle gurur duyuyor
100 year lasting 100 yıl süren
100 days per year yılda 100 gün
100-year level 100 yıllık seviye
makes 100 per year yılda 100 yapar
1-in-a-100 year 100 yılda bir
100,000,000 barrels per year yılda 100.000.000 varil
100 year history 100 yıllık tarih
100 per year yılda 100
rainfall 100 year 100 yıl yağış
its 100 year history 100 yıllık tarihi