i love you very much

i love you very much teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i love you very much seni çok seviyorum

i love you very much terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i love, love, love, love seviyorum, aşk, aşk, aşk
love you very much, just the way you are. seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
and i love you very much, just the way you are. ve seni çok seviyorum, sadece olduğun gibi.
love loves to love love aşk aşk sevmeyi sever
love, love, love him. sev, sev, sev onu.
i love you so much much seni çok seviyorum
love you very much seni çok seviyorum
i love you so very much seni çok seviyorum
i love you very so much seni çok fazla seviyorum
that i love you very much seni çok seviyorum
y love you very much seni çok seviyorum
thank you very very much çok çok teşekkür ederim
i love very much ben çok seviyorum
i love them very much onları çok seviyorum
i love her very much onu çok seviyorum
very much in love çok aşık
love very much çok sevmek
i love it very much çok seviyorum
love him very much onu çok seviyorum
love them very much onları çok seviyorum
we love very much çok seviyoruz
i love u very much seni çok seviyorum
i love so very much çok seviyorum
love her very much onu çok seviyorum
love it very much onu çok seviyorum
still very much in love hala çok aşık
she is very much in love o çok aşık
i love him very much and that's onu çok seviyorum ve bu
that i love very much çok sevdiğimi
you know how much i love you seni ne kadar sevdiğimi bilirsin
love you too much to want you seni istemek için çok seviyorum
i love love you seni seviyorum seviyorum
love your neighbor as you love yourself kendini sevdiğin gibi komşunu sev
i love i love you seni seviyorum seni seviyorum
thanks very very much çok çok teşekkürler
thank you very much and we'll see you tomorrow! çok teşekkür ederim ve yarın görüşürüz!
very very very happy çok çok çok mutlu
i am very very very ben çok çok çok
i love you so much seni çok seviyorum
i love you too much seni çok seviyorum
i love you much seni çok seviyorum
love you so much seni çok seviyorum
i miss you so much my love seni çok özledim aşkım
love you too much seni çok seviyorum
how much i love you seni ne kadar çok sevdiğimi
love you much seni çok seviyorum
i love you so much darling seni çok seviyorum sevgilim
how much you love ne kadar seviyorsun
we miss you so much my love. seni çok özlüyor aşkım
i love you guys so much. sizi çok seviyorum millet.