i swear

i swear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i swear yemin ederim