i swear

i swear teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i swear yemin ederim

i swear terimi için benzer kelimeler ve anlamları

swear yemin etmek
swear at küfür etmek
swear by yemin etmek
swear in yemin etmek
swear jar küfürlü kavanoz
swear like a trooper asker gibi yemin etmek
swear off yemin etmek
swear on a stack of bibles bir yığın incil üzerine yemin
swear out yemin etmek
swear to yemin etmek
swear words argo kelimeler
swear to god allah'a yemin ederim
i swear to god tanrıya yemin ederim
swear blind yemin ederim
solemnly swear ciddiyetle yemin
swear under oath yemin ettirmek
hereby swear yemin ederim
swear an oath yemin etmek
i swear to you sana yemin ederim
swear allegiance sadakat
swear or affirm yemin etmek ya da onaylamak
i swear that yemin ederim ki
swear and affirm yemin et ve onayla
do you solemnly swear ciddiyetle yemin eder misin
i hereby swear yemin ederim ki
swear an affidavit yemin ederim
swear on oath yemin et
swear you in yemin ederim
i would swear yemin ederim
swear that yemin et
i could swear yemin edebilirim
i swear by almighty god yüce tanrı tarafından yemin ederim
swear and attest yemin et ve onayla
i solemnly swear cidden yemin ederim
do you swear yemin eder misin
i swear under penalty of perjury yemin ederim cezası altında yemin ederim
do not swear küfretme
swear on the bible incil üzerine yemin etmek
swear loyalty yemin sadakati
swear oath yemin et
hereby swear that yemin ederim ki
use swear words yeminli kelimeler kullanın
i swear under oath yemin ederim
swear by god yemin ederim
swear a lot çok yemin et
i do solemnly swear ciddiyetle yemin ederim
would swear yemin ederim
swear myself kendime yemin ederim
swear him in yemin et
swear affidavit yemin ederim