a couple of

a couple of teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a couple of bir çift

a couple of terimi için benzer kelimeler ve anlamları

meet couple couple çift çift tanışın
barge couple mavna çift
couple çift
couple-close çift-yakın
de-couple de-çift
odd couple garip çift
thermoelectric couple ısıl çift
voltaic couple galvanik bağlantı
galvanic couple galvanik çift
married couple evli çift
couple with ile çift
nice couple hoş çift
courting couple kur çift
couple of days birkaç gün
a couple of days bir kaç gün
a couple of times birkaç sefer
beautiful couple güzel çift
a couple of years ago birkaç yıl önce
couple of years bir kaç yıl
power couple güç çift
elderly couple yaşlı çift
a couple of things birkaç şey
happy couple mutlu çift
a couple of hours birkaç saat
a couple of years birkaç yıl
couple of weeks birkaç hafta
in a couple of weeks bir kaç hafta içerisinde
a couple of weeks birkaç hafta
a couple of days ago birkaç gün önce
young couple genç çift
in a couple of days birkaç gün içinde
old couple yaşlı çift
for a couple of days birkaç gün için
bridal couple gelin çift
couple of hours birkaç saat
couple of months birkaç ay
couple of times birkaç kez
unmarried couple evlenmemiş çift
a couple more birkaç tane daha
a couple of minutes birkaç dakika
there is a couple bir çift var
over the past couple of years son birkaç yıl içinde
as a couple çift olarak
first couple ilk çift
a couple of weeks ago birkaç hafta önce
my couple benim çiftim
in a couple of years birkaç yıl içinde
couple days birkaç gün
engaged couple nişanlı çift
couple together birlikte çift