i can't sleep

i can't sleep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i can't sleep uyuyamıyorum

i can't sleep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

can't sleep uyuyamıyorum
can't sleep a wink göz kırpma uyuyamıyorum
can't sleep at night geceleri uyuyamıyorum
can't fall sleep uyuyamaz
baby, i can't sleep bebeğim, uyuyamıyorum
i wake up at two in the morning and i get an idea and i can't go to sleep. sabah ikide uyandım ve bir fikir alıyorum ve uyuyamıyorum.
we can't all sleep hepimiz uyuyamayız
they can't sleep uyuyamazlar
i can't not sleep uyuyamıyorum
i can't sleep for days günlerce uyuyamıyorum
19'-o''- 19'-6'' garage 19 & # 039; -o & # 039; & # 039; - 19 & # 039; -6 & # 039; & # 039; garaj
i can not sleep uyuyamıyorum
i can sleep uyuyabilirim
can sleep uyuyabilir
can sleep in peace huzur içinde uyuyabilir
you can sleep sen uyuyabilirsin
i can hardly sleep zar zor uyuyabilirim
can i sleep ben uyuyabilir miyim
you can sleep a little biraz uyuyabilirsin
places where they can sleep, eat and get a foothold in reality again tekrar uyuyabilecekleri, yiyebilecekleri ve gerçek anlamda ayak izi alabilecekleri yerler
can comfortably sleep rahatça uyuyabilir
can experience sleep disturbances uyku bozuklukları yaşayabilir
good night's sleep iyi geceler uykusu
i'm going to sleep! ben uyuyacağım!
get a good night's sleep iyi geceler uyu
a good night's sleep iyi bir gece uykusu
night's sleep gece uykusu
it's time to sleep uyku zamanı
i couldn't sleep uyuyamadım
i didn't sleep well iyi uyuyamadım
sound night's sleep ses gecesi uykusu
don't sleep uyuma
couldn't sleep uyuyamadım
decent night's sleep nezih gece uykusu
better night's sleep daha iyi gece uykusu
didn't sleep uyumadı
i didn't sleep uyumadım
a night's sleep bir gece uykusu
perfect night's sleep mükemmel bir gece uykusu
i couldn't get to sleep uyuyamadım
i couldn't sleep last night dün gece uyuyamadım
she couldn't sleep o uyuyamadı
it's time to go to sleep uyuma zamanı
have a good night's sleep iyi geceler uyu
getting a good night's sleep iyi bir gece geçirmek
won't sleep uyumayacak
i'm gonna sleep uyuyacağım
great night's sleep harika bir gece uykusu
you don't sleep uyumuyorsun
it's time for sleep uyku zamanı