i would have

i would have teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i would have olurdum

i would have terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i would have loved to have been olmak isterdim
i would have liked to have been olmak isterdim
i would have liked to have had sahip olmak isterdim
i would have like to have sahip olmak isterdim
i would have liked to have gone gitmeyi çok isterdim
would have liked to have been able yapabilmek isterdi
would have loved to have sahip olmak isterdi
i would have loved to have done so öyle yapmayı çok isterdim
i would have liked to have done yapmayı çok isterdim
we would, of course, have liked to have gone further in some elbette bazılarında daha ileriye gitmek isterdik
would have like to had have sahip olmak isterdim
would have liked to have had sahip olmak isterdi
i would have liked to have been more involved daha fazla dahil olmak isterdim
would have liked to have seen görmek isterdi
i would be grateful if you would eğer istersen minnettar olurum
we would appreciate it if you would eğer istersen memnun oluruz
i would appreciate it if you would eğer istersen memnun olurum
i would be grateful if you would kindly nazik olursanız minnettar olurum
would be grateful if you would eğer istersen minnettar olurum
i would be grateful if you would confirm onaylarsan minnettar olurum
what would would be ne olurdu
would or would not be olur veya olmaz
i would appreciate it if you would send gönderirseniz sevinirim
we would a appreciate it if you would eğer istersen seviniriz
would someone would give me biri bana verecek mi
we would appreciate it if you would kindly nazikçe yaparsanız seviniriz
the measure would repeal laws that would allow businesses tedbir işletmelere izin verecek yasaları yürürlükten kaldıracak
, we would be grateful if you would inform , bilgilendirirseniz minnettar oluruz
as luck would have it şansın olduğu gibi
do unto others as you would have them do unto you seninle yapmalarını istediğin gibi başkalarına yapma
would have olurdu
would have been olurdu
it would have been olabilirdi
i would have liked hoşlanırdım
would have had olurdu
i would like to have sahip olmak isterdim
we would have biz olurdu
would not have sahip olmayabilir
there would have been bulunabilirdi
would you have ister miydin
would have liked isterdi
they would have onlar olurdu
would have done yapılmalıydı
it would have olurdu
you would have olurdu
i would have been olurdu
would not have been olmazdı
he would have o olurdu
i would have gone ben giderdim
would have gone giderdi