i am bored

i am bored teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am bored sıkıldım