i am bored

i am bored teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am bored sıkıldım

i am bored terimi için benzer kelimeler ve anlamları

bored canı sıkkın
free-bored serbest sıkılmış
i'm bored sıkıldım
get bored sıkılmak
i'm so bored çok sıkıldım
bored with dan sıkıldım
so bored çok sıkıldım
bored to death ölümüne sıkılmak
bored piles sıkılmış kazık
bored tunnel sıkılmış tünel
i get bored sıkıldım
bored stiff sıkılmış sert
got bored sıkıldım
getting bored sıkılmak
bored to tears gözyaşlarına sıkıldım
i got bored sıkıldım
bored hole sıkılmış delik
get bored with sıkılmak
be bored with den sıkılmak
easily bored kolayca sıkılır
being bored sıkılmak
you are bored sıkıldın
more bored daha sıkıldım
bored into içine sıkılmış
become bored sıkılmak
i am bored with sıkıldım
grow bored sıkılmak
line-bored line-sıkıldı
i am so bored çok sıkıldım
feel bored sıkılmış hissetmek
bored piling kazık sıkılmış
bored beneath altında sıkılmış
i'm getting bored sıkılmaya başladım
i bored ben sıkıldım
bored pile wall kazık duvar sıkılmış
bored tube sıkılmış tüp
are you bored? sıkıldın mı?
it is bored sıkılmış
i get bored easily kolayca sıkılırım
too bored çok sıkılmak
when i'm bored sıkıldığımda
feeling bored sıkılmış hissetmek
felt bored sıkıldım
i'm bored to death ölümüne sıkıldım
was so bored çok sıkıldım
bored at sıkılmış
gets bored sıkılıyor
i'm bored with ile sıkıldım
don't get bored sıkılmayın
bored class sıkılmış sınıf