i am keen on

i am keen on teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am keen on ilgiliyim