i am keen on

i am keen on teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i am keen on ilgiliyim

i am keen on terimi için benzer kelimeler ve anlamları

keen keskin
keen about, be meraklı olmak
peachy keen şeftali keskin
peachy-keen şeftali-hevesli
keen on istekli
to be keen on istekli olmak
keen interest keskin faiz
keen eye keskin göz
is keen to istekli
i'm keen on merak ediyorum
are keen to istekli olmak
very keen çok keskin
keen sense keskin bir his
keen for istekli
we are keen to istekliyiz
keen of keskin
keen to learn öğrenmek istekli
keen insight keskin kavrayış
i am very keen çok meraklıyım
was keen to istekliydi
keen understanding keskin anlayış
keen awareness keskin farkındalık
to be keen on something bir şeye düşkün olmak
not keen on meraklı değil
i'm not keen on meraklanmadım
i'm very keen on çok istekliyim
keen competition keskin rekabet
he is keen o sivri
we are very keen çok istekliyiz
keen observer keskin gözlemci
quite keen on oldukça istekli
were keen istekliydiler
keen to see görmek istekli
i am not keen on meraklı değilim
you are keen sen istekli
keen to ensure sağlamak istekli
keen focus keskin odak
i keen on merak ediyorum
keen reader keskin okuyucu
not that keen on istekli değil
a keen interest keskin bir ilgi
i'm not very keen on çok istekli değilim
keen observation keskin gözlem
keen to do yapmak istekli
keen to work çalışmak istekli
keen about merak etmek
keen as mustard hardal gibi keskin
a keen keskin
keen eye for detail detay için keskin göz
keen eye for meraklı göz