x-cut check

x-cut check teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cut check x-cut kontrolü