x-cut check

x-cut check teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-cut check x-cut kontrolü

x-cut check terimi için benzer kelimeler ve anlamları

cut cut cut kes kes kes
cut-cut kesme kesilmiş
cut a check çek kesmek
check cut çek kes
cut you a check sana bir çek kesmek
check in check out giriş kontrol et
check in and check out check-in ve check-out
check out and check in kontrol et ve kontrol et
check in or check out check-in veya check-out
check-ins and check-outs check-in ve check-out'lar
check in y check out giriş y giriş kontrol
check-in and check-out procedures giriş ve çıkış prosedürleri
check-in and check-out days giriş ve çıkış günleri
check-in and check-out processes giriş ve çıkış işlemleri
check in check out system giriş kontrol sistemi
assistance for check-in and check-out giriş ve çıkış için yardım
allowable cut izin verilen kesim
bastard cut piç kurusu
bikini cut bikini kesim
boot-cut önyükleme kesimli
branch cut şube kesiği
brilliant cut mükemmel kesim
brilliant-cut parlak kesilmiş
brush cut fırça kesimi
burr cut çapak kesiği
buzz cut üç numara saç kesimi
buzz-cut üç numara saç kesimi
card-cut kart kesilmiş
chicken with its head cut off kafası kesilmiş tavuk
clean-cut iç açıcı
clear-cut kesin
cold cut soğuk kesim
cost-cut maliyet-cut
crew cut asker traşı
cross-cut çapraz kesim
culebra cut culebra cut
curb cut kaldırım kenarı
cushion cut yastık kesiği
cut kesmek
cut a deal uzlaşmak
cut a figure bir rakam kes
cut a long story short uzun lafın kısası
cut a rug kilim kesmek
cut a wide swath geniş bir alanı kesmek
cut above yukarıda kesmek
cut across kesilmek
cut adrift başıboş kesmek
cut along birlikte kesmek
cut and dried kesilmiş ve kurutulmuş
cut and fill kes ve doldur