c-350 maraging steel

c-350 maraging steel teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c-350 maraging steel c-350 parçalama çeliği

c-350 maraging steel terimi için benzer kelimeler ve anlamları

350 cm to 350 cm 350 cm ila 350 cm
maraging steel bağlama çelik
maraging maraging
non maraging blade ayrılmaz bıçak
350 kcmil 350 kcmil
preheat oven to 350 degrees fırını 350 dereceye kadar önceden ısıtın
350-seat lower 350 kişilik
preheat the oven to 350 f. fırını önceden 350 f'ye ısıtın.
350 mb 350 mb
350 parts per million milyonda 350 parça
heat oven to 350 350'ye ısıtın
350 degrees 350 derece
350 flat 350 daire
350 f to toast tost 350 f
350-thread count sheets 350 iplik sayım sayfaları
bake at 350 for 15 minutes 350 dakika 15 dakika pişirin
easy run 350 kolay çalıştırma 350
$6,350 up front 6.350 dolar açık
£350 balance £ 350 bakiye
talgo 350 talgo 350
accommodate up to 350 lbs 350 lbs'ye kadar barınmak
us$ 26.350 26.350 abd doları
350 kilometres an hour. saatte 350 kilometre.
cold cranking amps 350 soğuk marş amper 350
omni 350 omni 350
350 critical care beds 350 kritik bakım yatağı
serving per container 350 konteynır başına servis 350
home to over 350 species. 350'den fazla türe ev sahipliği yapmaktadır.
350-day calendar year 350 günlük takvim yılı
pression 350 bar presyon 350 bar
formed some 350 million years ago. 350 milyon yıl önce kuruldu.
from $350 to more than 350 dolardan fazla
at 350 x magnification 350 x büyütmede
flash 350 flaş 350
aci code, 350 aci kodu, 350
cook at 350 350'de pişir
350-acre 350 dönümlük
350 degree oven 350 derece fırın
350. bleomycin 350. bleomisin
bake in a 350 oven 350 fırında pişirin
350 nm 350 nm
to lend 350 usd 350 dolar borç vermek
350 seat 350 kişilik
350 participants 350 katılımcı
350-year high 350 yılın en yükseği
150 - 350 individuals 150 - 350 kişi
to a 350-year 350 yıl
din 55 350 part 18 din 55 350 bölüm 18
350 million native speakers 350 milyon anadili
350 such antennas 350 gibi antenler