i acknowledge

i acknowledge teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i acknowledge kabulleniyorum

i acknowledge terimi için benzer kelimeler ve anlamları

acknowledge kabul
acknowledge receipt bildirim makbuzu
acknowledge and agree onayla ve kabul et
i acknowledge that bunu kabul ediyorum
we acknowledge biz kabul ediyoruz
hereby acknowledge onayla
you acknowledge that bunu kabul ediyorsun
acknowledge that kabul et
i acknowledge receipt makbuz kabul ediyorum
we acknowledge receipt makbuz kabul ediyoruz
i hereby acknowledge kabul ediyorum
please acknowledge receipt lütfen makbuz onaylayın
you acknowledge kabul ediyorsun
the parties acknowledge taraflar onaylar
gratefully acknowledge minnetle kabul
acknowledge of receipt makbuz onayı
please acknowledge lütfen onaylayın
acknowledge alarm onay alarmı
you acknowledge and agree onaylıyor ve kabul ediyorsun
we acknowledge that bunu kabul ediyoruz
understand and acknowledge anlamak ve kabul etmek
agree and acknowledge katılıyorum ve onaylayın
acknowledge and accept onayla ve kabul et
i acknowledge that i have read okuduğumu kabul ediyorum
i further acknowledge daha fazla onaylıyorum
i acknowledge and agree kabul ediyorum ve katılıyorum
you acknowledge and agree that onaylar ve kabul edersin
kindly acknowledge nazik kabul
will acknowledge kabul edecek
alarm acknowledge alarm onayı
acknowledge your agreement anlaşmanızı onaylayın
i acknowledge that i have received aldığımı kabul ediyorum
i hereby acknowledge that bunu kabul ediyorum
will acknowledge receipt makbuz kabul eder
the parties acknowledge that taraflar
acknowledge acceptance kabul kabul
recognize and acknowledge tanımak ve onaylamak
acknowledge for kabul etmek
acknowledge and agree that onayla ve kabul et
acknowledge reception kabul alımı
mutually acknowledge karşılıklı olarak kabul etmek
we gratefully acknowledge minnetle kabul ediyoruz
acknowledge button onaylama düğmesi
we hereby acknowledge onaylıyoruz
acknowledge your acceptance kabul ettiğinizi onaylayın
the parties hereby acknowledge taraflar burada onaylar
acknowledge message onay mesajı
execute, acknowledge and deliver yürütmek, onaylamak ve sunmak
both parties acknowledge her iki taraf da onayladı
acknowledge him onu kabul et