d stand

d stand teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
d stand d stand

d stand terimi için benzer kelimeler ve anlamları

stand and still stand dur ve dur
altar stand sunak
bed-stand yatak standı
can't stand dayanamıyorum
custer's last stand küme & # x27; son standı
hall stand salon standı
hat stand şapka askısı
home stand ev standı
how many angels can stand (dance) on the head of a pin? bir iğnenin başında kaç melek durabilir (dans edebilir)?
if you can't stand the heat, get out of the kitchen sıcağa dayanamıyorsanız, mutfaktan çıkın
leave without a leg to stand on ayağa kalkmak için bir bacak olmadan
make a stand ayağa kalkmak
make one's hair stand on end saçını diken diken et
muffin stand çörek standı
music stand müzik standı
not a leg to stand on duracak bir bacak değil
not have a leg to stand on duracak bir ayağı yok
one-night stand tek gecelik ilişki
smoking stand sigara içme yeri
stand durmak
stand a chance şansı olmak
stand at ease rahat ol
stand by yanında olmak
stand corrected düzeltilmiş durmak
stand down geri dur
stand fast hızlı dur
stand for dayanmak
stand guard bekçi
stand in katılmak
stand in awe huşu içinde durmak
stand in for vekâlet etmek
stand in good stead iyi durmak
stand mixer karıştırıcı
stand off uzak durmak
stand oil yağlanmak
stand on dayanmak
stand on one's own feet tek ayak üstünde durmak
stand one's ground bir yere durmak
stand out dikkat çekmek
stand over öne geçmek
stand pat durmak
stand still for durmak
stand the gaff kabadayı durmak
stand the sight of gözünü kesmek
stand to dayanmak
stand to reason aklına gelmek
stand up ayağa kalk
stand up and be counted ayağa kalk ve sayıl
stand up for desteklemek
stand up to karşı koymak