g-between

g-between teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-between g-arası

g-between terimi için benzer kelimeler ve anlamları

be-twixt and between be-twixt ve arasında
between arasında
between a rock and a hard place bir kaya ve sert bir yer arasında
between the lines çizgilerin arasında
between you and me seninle benim aramda
between you, me, and the lamppost sen, ben ve elektrik direği arasında
between-deck arası güverte
between-subjects design konular arası tasarım
between-the-lens shutter objektif arasında çekim
betwixt and between betwixt ve arasında
bit between one's teeth biri diş arasında bit
come between gelmek
draw a line between arasına bir çizgi çekmek
fall between the cracks çatlakların arasına düşmek
few and far between az ve uzak
hit between the eyes gözler arasında vurmak
in between arasında
in between times arada
in-between arasında
length between perpendiculars dikler arasındaki uzunluk
read between the lines satır aralarını oku
slip between the cracks çatlaklar arasında kayma
tail between one's legs, with one's bir & # x27; s bacakları arasında bir & # x27; s
talk between ships gemiler arasında konuş
torn between, be arasında yırtılmış, olmak
war between the states devletler arasındaki savaş
with one's tail between one's legs birinin kuyruğunun bacakları arasında olan
go-between arabulucu
by and between ve arasında
as between arasında
switch between arasında geçiş yapmak
everything in between aradaki her şey
torn between arasında bölünmüş
entered into by and between ve arasında girilen
choose between arasında seçim yapmak
distinguish between ayırt etmek
far between nadiren
between and among arasında ve arasında
range between arasındaki aralık
entered into between arasına girilmiş
relationship between arasındaki ilişki
somewhere in between arasında bir yerde
somewhere between arasında bir yerde
the gap between aralarındaki boşluk
link between arasındaki bağlantı
comparison between arasındaki karşılaştırma
between each other birbirleri arasında
aged between yaşları arasındaki
caught between arasında yakalandı
split between arasında ayrılmak