n exchange

n exchange teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n exchange n değişimi

n exchange terimi için benzer kelimeler ve anlamları

exchange arrangements and exchange restrictions değişim düzenlemeleri ve değişim kısıtlamaları
american stock exchange amerikan borsa
anion exchange anyon değişimi
anion-exchange resin anyon değişim reçinesi
base exchange baz değişimi
bill of exchange kambiyo senedi
cation exchange katyon değişimi
cation-exchange resin katyon değişim reçinesi
commodity exchange emtia değişimi
corn exchange tahıl borsası
cultural exchange kültürel değişim
curb exchange bordür değişimi
employment exchange istihdam değişimi
exchange değiş tokuş
exchange force değişim kuvveti
exchange rate döviz kuru
exchange rate mechanism döviz kuru mekanizması
exchange student öğrenci değişimi
exchange transfusion döviz nakli
financial times stock exchange 100 index finansal zamanlar borsa 100 endeksi
financial times stock exchange eurotrack 100 index finansal zamanlar borsa eurotrack 100 endeksi
fixed exchange rate sabit döviz kuru
floating exchange rate dalgalı döviz kuru
foreign exchange döviz
forward exchange vadeli işlem
in exchange karşılığında
ion exchange iyon değişimi
ion-exchange resin iyon değiştirici reçine
labour exchange iş değişimi
medium of exchange değişim aracı
needle-exchange iğne değişimli
new york stock exchange new york borsası
part exchange parça değişimi
post exchange değişim sonrası
rate of exchange döviz kuru
reciprocal exchange karşılıklı değişim
respiratory exchange ratio solunum değişim oranı
securities and exchange commission menkul kıymetler ve borsa komisyonu
securities exchange act menkul kıymetler değişim kanunu
stock exchange borsa
telephone exchange telefon değişimi
gas exchange gaz takası
gold-exchange standard altın takası standardı
in exchange for karşılık olarak
currency exchange döviz değişimi
bills of exchange döviz bonosu
exchange visitor değişim ziyaretçisi
securities exchange menkul kıymetler değişimi
foreign exchange market döviz piyasası
exchange traded funds borsa yatırım fonları