quads

quads teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı