quadripartite

quadripartite teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadripartite dörtlü