quadrilingual

quadrilingual teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrilingual quadrilingual