quadrigeminum

quadrigeminum teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrigeminum quadrigeminum