quadrennium

quadrennium teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadrennium quadrennium