quadra-

quadra- teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quadra- quadra-

quadra- terimi için benzer kelimeler ve anlamları

quadra quadra