quacksalver

quacksalver teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
quacksalver quacksalver