zakah

zakah teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
zakah zakah