yeardley

yeardley teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yeardley yeardley