yearbook

yearbook teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yearbook yıllık