year-round

year-round teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
year-round yıl boyunca