yeanling

yeanling teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yeanling oğlak