yea

yea teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yea evet