yate

yate teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yate yate