yardbird

yardbird teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yardbird yardbird