yardang

yardang teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
yardang yardang