wakened

wakened teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakened wakened