waken

waken teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
waken uyanmak

waken terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waken up uyanmak
i've waken uyandım