wakeboarding

wakeboarding teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wakeboarding wakeboarding

wakeboarding terimi için benzer kelimeler ve anlamları

waterskiing wakeboarding su kayağı wakeboarding