wain

wain teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wain yük arabası

wain terimi için benzer kelimeler ve anlamları

charles's wain charles'ın galibi