wailed

wailed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
wailed feryat etti